Privacy Verklaring

Vertrouwelijk
DomkaarsenUtrecht.nl hecht waarde aan de privacy en clienten. We dragen er zorg voor dat de informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Beveiliging
Gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van gegevens.

Doel
In het kader van de dienstverlening worden gegevens van clienten vastgelegd.

Verstrekking aan derden
De gegevens die door ons worden geregistreerd worden niet aan derden verstrekt. Enkel in de gevallen dat de wet het voorschrijft, of een gerechtelijk bevel ons daartoe verplicht.

Wijzigen en verwijderen
Je kunt de door u verstrekte (bedrijfs)gegevens altijd laten wijzigen of op verzoek laten verwijderen.